גיליונות "לבבי" מופצים בעשרות אלפי עותקים במאות בתי כנסת ברחבי ארץ ישראל והעולם ומאירים לרבבות יהודים חיות ונועם בהתקרבות לה' לחדש כנשר נעוריהם לעבודתו יתברך

באפשרותך ליטול חלק במפעל הכביר של הפצת גיליונות "לבבי" ולתת לנו כוח להאיר את האור לעוד ועוד יהודים צמאים ברחבי תבל

בתרומה ע"ס 150 ₪ בארץ ישראל או 50 $ בחו"ל תזכו לזיכוי הרבים עצום ולהקדשה שתופיע בגיליון השבועי

להשארת פרטים ונחזור אליכם

להשתתפות בכרטיס אשראי בארץ ישראל און ליין

להשתתפות בכרטיס אשראי בחוץ לארץ און ליין

גיליונות "לבבי" מופצים בעשרות אלפי עותקים במאות בתי כנסת ברחבי ארץ ישראל והעולם ומאירים לרבבות יהודים חיות ונועם בהתקרבות לה' לחדש כנשר נעוריהם לעבודתו יתברך

באפשרותך ליטול חלק במפעל הכביר של הפצת גיליונות "לבבי" ולתת לנו כוח להאיר את האור לעוד ועוד יהודים צמאים ברחבי תבל

בתרומה ע"ס 150 ₪ בארץ ישראל או 50 $ בחו"ל תזכו לזיכוי הרבים עצום ולהקדשה שתופיע בגיליון השבועי

להשארת פרטים ונחזור אליכם

להשתתפות בכרטיס אשראי בארץ ישראל און ליין

להשתתפות בכרטיס אשראי בחוץ לארץ און ליין